όροι και Προϋποθέσεις

όροι και Προϋποθέσεις
Επιλεξιμότητας για συμμετοχή στους Services Engine Media
- Οι χρήστες πρέπει να έχουν μια έγκυρη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου και ένα κινητό τηλέφωνο στο εσωτερικό της χώρας από την αγορά
- Οι χρήστες πρέπει να είναι 18 ετών ή μεγαλύτερα. Οι χρήστες κάτω των 18 ετών πρέπει να έχουν ένα γονέα ή κηδεμόνα άδεια να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία.
- Οι χρήστες πρέπει να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις βάσει εγγραφή

Media Engine διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα SMS μάρκετινγκ στη βάση δεδομένων των χρηστών της. Οι χρήστες που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μηνύματα μάρκετινγκ θα πρέπει να στείλει λέξη STOP (STOP MENGINE) σε 54.422, προκειμένου να σταματήσουν τα μηνύματα μάρκετινγκ από το Media Engine.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΝΑ χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ( "ΟΡΟΙ") ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, συμφωνείτε με αυτούς τους ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ? ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ τότε μην χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ( «T & Cs") ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω Short Messaging Services (στο εξής θα αναφέρεται ως "SMS"), GPRS και 3G από το Media Engine, ή επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτήν ( «Media Engine"). Μηχανή Media επιτρέπεται να τροποποιήσει αυτούς τους T & Cs από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εκτός από την T & Cs, τυχόν ισχύει και δημοσιεύθηκε κανόνες, διαφημιστικά συνθήκες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις διατάξεις που αφορούν τις υπηρεσίες που ισχύουν και για εσάς και τον Engine ΜΜΕ κατά τη χρήση των υπηρεσιών (όπως ορίζονται στο παρόν) του Media Engine. Όλες αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, οι κανόνες, διαφημιστικά όρους και τις διατάξεις που θα πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος αυτών των Γενικών T & Cs. Κάνοντας χρήση τον εαυτό σας να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Media Engine, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους T & Cs και τις κατευθυντήριες γραμμές, τους κανόνες και προώθησης συνθηκών από το Media Engine.

1. Περιγραφή υπηρεσίας
Media Engine παροχή περιεχομένου κινητής ψυχαγωγίας, όπως ήχους, παιχνίδια, εφαρμογές, γραφικά και άλλα δεδομένα μέσω της online και SMS υπηρεσίες του σε συμβατές φορητές συσκευές. Μετά την εγγραφή και την πληρωμή, θα μπορείτε να κατεβάσετε ή να λαμβάνετε Προϊόντων μέσω της Υπηρεσίας σε συμβατά κινητά τηλέφωνα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από Media μηχανών μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.

2. Διαθεσιμότητα
Η Υπηρεσία παρέχεται "ως έχει" (στο στάδιο της ανάπτυξης, συμβαίνει να είναι μέσα) και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Engine δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ούτε εκδίδει εγγυήσεις ή εγγύηση σε περίπτωση που προσωπικές διαμορφώσεις, πληροφορίες ή μηνύματα δεν αποθηκεύονται, ή όχι αποθηκεύονται σε εύθετο χρόνο, ή εάν έχουν διαγραφεί ή κακώς παραδοθεί. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, είστε υποχρεωμένος να έχουν πρόσβαση στο Internet ή / και τη συνδρομή των κινητών επικοινωνιών και να καταβάλει αμοιβή για υπηρεσίες που σχετίζονται με την εν λόγω πρόσβαση. Είστε υποχρεωμένοι να πληρώνουν όλα τα έξοδα για τη δημιουργία της εν λόγω πρόσβασης. Είστε επίσης υπεύθυνος για να δει στη σύνδεση της κάθε απαραίτητο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων και οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο ή προσωπικό υπολογιστή ή οτιδήποτε συσκευές που μπορεί να είναι απαραίτητη ανάγκη και είναι σε τάξη και κατάλληλα εργάζονται για χρήση σε σχέση με την Υπηρεσία.

3. Χρεώσεις
Έχετε πρόσβαση σε online υπηρεσίες μας δωρεάν. Όσον αφορά τις υπηρεσίες και τη χρήση του, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις ισχύουσες τιμές της Media Engine σε ισχύ εκείνη τη στιγμή και σύμφωνα με τις τιμές που χρεώνονται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας. Τα τέλη θα πρέπει να τιμολογήσει σε σας μέσω κινητής τηλεφωνίας σας μέσα από το λογαριασμό του κινητού που λαμβάνετε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του δικτύου σας. Πληρώνετε το Media μηχανών όλων των εθνικών και τοπικών ή άλλων φόρων, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε GST, τυχόν φόρους ή εισφορές που επιβάλλονται στη θέση τους, τα οποία οι φόροι βασίζονται στις δαπάνες λόγω της χρήσης των Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν οι φόροι αυτοί είναι επιβάλλονται είτε τώρα είτε στο μέλλον από την τοπική ή την εθνική ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή τους φορείς που επιτρέπεται να επιβάλλουν φόρους. Media Engine διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές για την υπηρεσία με την ανάρτηση λεπτομέρειες για τις αλλαγές αυτές στην ιστοσελίδα της. Όλες οι τιμές, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών για τις υπάρχουσες συμβάσεις συνδρομής, μπορούν να αλλάξουν κατόπιν ειδοποίησης από το Media Engine. Media Engine θα σας παράσχει εύλογη ειδοποίηση τέτοια αλλαγή. Εάν δεν αποδέχεστε τις νέες χρεώσεις (που θα ισχύουν μόνο σε μελλοντική βάση), μπορείτε να ακυρώσετε την συνδρομή σας και / ή το λογαριασμό σας σε ισχύ αμέσως μετά τη λήξη.

4. Απαγόρευση μεταπώλησης των υπηρεσιών
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Λήψη (ες) που διατίθεται ως μέρος της Υπηρεσίας ανήκουν Media Engine, θυγατρικών ή / και των δικαιοπαρόχων της, ως ισχύει, και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Media χορηγεί Engine, και δια του παρόντος αποδέχονται, περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια για να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε το Λήψη (ες) και την Υπηρεσία σε καθορισμένο συμβατό κινητό τηλέφωνο αποκλειστικά για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση . Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν μπορεί να αναπαράγει, να τροποποιεί, εκτελεί, μεταφορά, διανομή, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων ή άλλως χρησιμοποιούν ή διαθέτουν τη Λήψη (ες) εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία.

5. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το ενδιαφέρον και σε κάθε πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με τα άυλα αγαθά τα οποία χρησιμοποιούνται, αναπτύσσονται, το οποίο περιλαμβάνει, ενσωματώνονται σε, ή ασκείται σε σχέση με οποιαδήποτε της Υπηρεσίας ( "Media μηχανή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας») ανήκουν Media Engine ή τους δικαιοπαρόχους της, και εσείς συμφωνείτε να κάνει καμία αξίωση των τόκων ή την κυριότητα οποιωνδήποτε τέτοιων μηχανών δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Media. Αναγνωρίζετε ότι κανένας τίτλος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Μηχανή Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας μεταφέρεται σε σας, και να μην αποκτά δικαιώματα, ρητή ή σιωπηρή, στην Υπηρεσία, εκτός από τα δικαιώματα που εκχωρούνται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση. Τα χρώματα και ήχους που εκτελούνται από ιμπρεσιονιστές, που δεν φέρουν την έγκριση ή την έγκριση του διασημότητα ή οποιοδήποτε φορέα ραδιοτηλεόρασης.

6. Γενικοί κανόνες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση των πληροφοριών
Αναγνωρίζετε ότι Media Engine συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά, οικονομικά και τη χρήση των πληροφοριών, με την επιφύλαξη της υπόλοιπης της παρούσας παραγράφου, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το site. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από το Media Engine μπορεί να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν στη Σιγκαπούρη ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται Media Engine ή των πρακτόρων του. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε με οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά πληροφοριών εκτός της χώρας σας. Μπορούμε να περάσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας για την εξασφάλιση της είσπραξης των τελών. Περαιτέρω, μπορούμε να περάσει τις πληροφορίες σας σε κυβερνητικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε δικαστήρια και επαρχιακές δικηγόρων, για τις νομικές διαδικασίες και την πρόληψη των εγκλημάτων.

7. Αλλαγές στην υπηρεσία
Μηχανή Media μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει ή να τερματίσει την Υπηρεσία, ή οποιοδήποτε τμήμα της, είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Συμφωνείτε ότι ο Engineς Media δεν φέρει καμία ευθύνη σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή εσάς ως χρήστη, σε περίπτωση που η υπηρεσία έχει μεταβληθεί, τερματίζεται ή αναστέλλεται.

8. Συναλλαγές με διαφημιστές / χορηγούς
Οποιεσδήποτε συναλλαγές πραγματοποιούνται μεταξύ σας και τους χορηγούς ή / και τους διαφημιστές, ή οποιαδήποτε συμμετοχή σε προσφορές από τους χορηγούς ή / και τους διαφημιστές που έχουν εντοπιστεί στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και της πληρωμής των αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και όλες τις άλλες εγγυήσεις, τους όρους και τις συνθήκες και καταστάσεις που εκδίδονται σε σχέση με τις συναλλαγές αυτές είναι η αποκλειστική ανησυχία σας και ο χορηγός και / ή διαφημιζόμενου. Συμφωνείτε ότι Media Engine δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε ζημία οποιασδήποτε φύσης ό, τι αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των εν λόγω συναλλαγών ή η παρουσία αυτών των χορηγούς ή / και τους διαφημιστές στην Υπηρεσία.

9. Ενεργοποίηση των υπηρεσιών
Οποιεσδήποτε συναλλαγές πραγματοποιούνται μεταξύ σας και τους χορηγούς ή / και τους διαφημιστές, ή οποιαδήποτε συμμετοχή σε προσφορές από τους χορηγούς ή / και τους διαφημιστές που έχουν εντοπιστεί στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και της πληρωμής των αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και όλες τις άλλες εγγυήσεις, τους όρους και τις συνθήκες και καταστάσεις που εκδίδονται σε σχέση με τις συναλλαγές αυτές είναι η αποκλειστική ανησυχία σας και ο χορηγός και / ή διαφημιζόμενου. Συμφωνείτε ότι Media Engine δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε ζημία οποιασδήποτε φύσης ό, τι αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των εν λόγω συναλλαγών ή η παρουσία αυτών των χορηγούς ή / και τους διαφημιστές στην Υπηρεσία.

10.Termination των υπηρεσιών
Για να ακυρώσετε τις υπηρεσίες από τη μηχανή Media μπορείτε:
λέξη-κλειδί STOP κείμενο (π.χ. STOP MENGINE) σε 54422.
Η σωστή λέξη-κλειδί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο η υπηρεσία δεν μπορεί να τερματιστεί.
Καλέστε 2155002934 για να μιλήσετε με έναν φορέα εξυπηρέτησης πελατών
Στείλτε e-mail με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών στο gr_helpdesk@m-engine.mobi
Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης καταγγελίας. Οι χρεώσεις μπορεί να εξακολουθούν να εμφανίζονται στο λογαριασμό του κινητού σας τον επόμενο μήνα, όπως φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών νομοσχέδιο αναδρομικά. Μηχανή Media διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει χρήματα που οφείλονται.

11. Διακοπές ή διακοπή της υπηρεσίας.
Μηχανή Media μπορεί να αναστείλει την Υπηρεσία για την επισκευή, τη συντήρηση και / ή αναβάθμιση της εργασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Media Μηχανή καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να κρατήσει την εν λόγω διακοπή και σύντομες όσο είναι λογικά δυνατόν με τόσο μικρή ενόχληση για εσάς είναι ευλόγως δυνατό. Media Engine διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μεμονωμένων υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό ή από τρίτους μέσω των Υπηρεσιών ή των ίδιων των υπηρεσιών.

12. Ασφάλεια και προστασία
Η υποδομή και τα προγράμματα κατασκευάζονται και να προστατεύονται κατά τέτοιο τρόπο που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους χρήστες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο γενικό T & Cs σχετικά με την ευθύνη των Μέσων Engine. Η αποδοχή αυτής της πολιτικής σημαίνει Μηχανή Media:

- Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες ή ένα συνδυασμό να εκτελέσει τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Engine, και να σας επιτρέψει την καλύτερη δυνατή χρήση της ιστοσελίδας Engine Media?
- Μπορεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου τα στοιχεία που ανακοινώνονται από εσάς σχετικά με το site ή μέσω SMS?
- Μπορεί να σας ενημερώσει για τις προσφορές, τις εκπτώσεις, τις νέες εξελίξεις και τις πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Engine Media?
- Μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες σε σχέση με το σχηματισμό ή τη διατήρηση της άμεσης σχέσης μεταξύ Media Engine ή / και επιχειρήσεις που επιλέγονται από αυτό και για τους σκοπούς της πρόσληψης για εμπορικούς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς. Από εσάς συμφωνείτε με τους όρους, το Media Engine μπορεί να λάβει τις πληροφορίες αυτές και να το χρησιμοποιούν ή να προσφέρουν σε τρίτους σε ανώνυμη μορφή.

Η αποδοχή αυτής της πολιτικής:
Με τη χρήση της υπηρεσίας του Παρόχου συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν διαφωνείτε με αυτό, δεν κάνουν χρήση της Υπηρεσίας μας. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει, να τροποποιήσει, να επεκτείνει ή να περιορίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να διαβάσετε αυτές τις σελίδες τακτικά.

Καταχωρημένη διεύθυνση:
Media Engine
311 West Third Street, Suite 3424 Carson, NV 89703, USA